אדון עולם

אדון עולם - קריוקי / שירה בציבור

*********************************

אדון עולם אשר מַלָך

בטרם כל יציר נברא

לעת נעשַה בחפצו כל

אַזָי מֵלֶך אַזָי מֵלֶך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל

הוא לבדו ימלוך נורא

.

והוא היָה והוא הוֹוֶה

והוא יִהיֶה והוא יהיה

בתפְארָה

 

אדון עולם אשר מַלָך

בטרם כל יציר נברא

לעת נעשה בחפצו כל

אזי מֵלֶך שמו נקרא

.

ואחרי ככלות הכל

הוא לבדו ימלוך נורא

והוא היה והוא הווה

והוא יהיה בתפארה

 

אדון עולם אשר מַלָך

בטרם כל יציר נברא

לעת נעשה בחפצו כל

.

אזי מֵלֶך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל

הוא לבדו ימלוך נורא

והוא היה והוא יהיה

בתפארה והוא היה

והוא יהיה בתפארה

 

 

.

אדון עולם אשר מַלָך

בטרם כל יציר נברא

לעת נעשה בחפצו כל

אזי מֵלֶך אזי מֵלֶך שמו נקרא

 

אדון עולם אשר מַלָך

בטרם כל יציר נברא

לעת נעשה בחפצו כל

.

אזי מֵלֶך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל

הוא לבדו ימלוך נורא

והוא היה והוא הווה

והוא יהיה בתפארה

 

אדון עולם אשר מַלָך

בטרם כל יציר נברא

.

לעת נעשה בחפצו כל

אזי מֵלֶך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל

הוא לבדו ימלוך נורא

והוא היה והוא יהיה

בתפארה והוא היה

והוא יהיה בתפארה

והוא היה והוא יהיה

.

בתפארה והוא היה

והוא יהיה בתפארה

. .