שלוש התשובות – קריוקי / שירה בציבור

שלוש התשובות – קריוקי / שירה בציבור

*****************************************

הוא אמר אם תלכי אחריי

לא קטיפה תלבשי ולא מֵשִי

יהיה מַר עד בלי כוח אולַי

אז אמרה היא לאט כוח יש לי

 

אם צריך אתהלך בסחבות

כלובשת קטיפה מבריקה

אם צריך אקרצף רצפות

ואהיה בעיניי כמלכה

 

כל אשר תבקש ותשאל

אעשה ואוסיף לשמוח

יהיה טוב אהובי יהיה קל

לעולם לא יחסר לי כוח

.

אז אמר מה יהיה אם אבגוד

ואותך אעזוב מיותרת

בלילות ארוכים לחכות

עד שובי מזרועות האַחֵרֶת

אם צריך לחכות אחכה

כך אמרה ופניה באור

אם צריך לא לבכות לא אבכה

העיקר שאדע כי תחזור

 

כל אשר תבקש ותשאל

אעשה ואוסיף לשמוח

יהיה טוב אהובי יהיה קל

לעולם לא יחסר לי כוח

 

אז אמר מה יהיה אם אגיד

שעלייךְ לקום וללכת

ולשכוח אותי ושנית

לא לשוב כי לרחוב את מושלכת

 

היא רק רגע שתקה ותחייך

אז דיברה ופניה כּכפוֹר

אם תאמר לי ללכת אלך

אם תאמר לא לחזור לא אחזור

 

אך דבר רק אחד אל תשאל

אל תאמר לי אותך לשכוח

כי את זאת אהובי לא אוכל

בשביל זה לא יהיה לי כוח

יהיה טוב אהובי יהיה קל

לעולם לא יחסר לי כוח

 

אך דבר רק אחד אל תשאל

אל תאמר לי אותך לשכוח

כי את זאת אהובי לא אוכל

בשביל זה לא יהיה לי כוח