היום היום – קריוקי / שירה בציבור

היום היום – קריוקי / שירה בציבור

************************************

היום היום הזה ממש
אני כבר לא עצוב כל כך
אני כבר לא עצוב כל כך
אני יודע היום

היום אני אולי נרגש
אני אוהב פתאום לחיות
היום אולי אני נרגש
אתה שומע היום.

תן לנו לחיות היום מהתחלה
תן לנו מהתחלה ועד הסוף
ואז תראה איך שאני הולך
יפה בתלם והולך
והולך והולך והולך.

היום ביום הזה ממש
אני אומר תפילת תודה
אמרי שאין זו אגדה
אמרי בשקט היום

היום אני אולי נרגש
אני אוהב פתאום לחיות
אני אוהב פתאום לחיות
אתה שומע היום

תן לנו לחיות היום מהתחלה
תן לנו מהתחלה ועד הסוף
ואז תראה איך שאני הולך
יפה בתלם והולך
והולך והולך והולך.


היום ביום הזה ממש
אני שואל את אלוקים
אני שואל את אלוקים
אני כורע היום

תן לנו לחיות היום מהתחלה
תן לנו מהתחלה ועד הסוף
ואז תראה איך שאני הולך
יפה בתלם והולך
והולך והולך והולך.