היה לי חבר – קריוקי / שירה בציבור

היה לי חבר – קריוקי / שירה בציבור

**************************************

במקום שאליו אני הולך

היו רבים כבר לפני

השאירו שביל השאירו עץ

השאירו אבן לרגליי

ומה אני אשאיר אחרי

האם אשאיר איזה דבר

.

איני רואה את צעדיי

איני רואה את צעדיי

ומי יראה אותם מחר

 

היה לי חבר היה לי אח

הושט לי יד כשאקרא

היה לי חבר היה לי אח

הושט לי יד בעת צרה

.

אני אחיך אל תשכח

היה לי חבר היה לי אח

 

במקום שאליו אני הולך

היו נשים היו גברים

ואהבה גדולה היתה

האם אני אמצא אותה

הם לא השאירו לי דבר

.

לא אנחות ולא פרחים

הם לא השאירו לי דבר

הם לא השאירו לי דבר

מלבד אחים וחברים

 

היה לי חבר היה לי אח

הושט לי יד כשאקרא

היה לי חבר היה לי אח

.

הושט לי יד בעת צרה

אני אחיך אל תשכח

היה לי חבר היה לי אח

 

במקום שאליו אני הולך

אני נזכר שלא לשבור

אני נזהר שלא לדרוך

אני נזהר שלא לזכור

.

וטוב לי שאתה איתי

וגם אתה וגם אתה

פה תישאר אחרי לכתי

פה תישאר אחרי לכתי

החברוּת אשר היתה

 

היה לי חבר היה לי אח

הושט לי יד כשאקרא

.

היה לי חבר היה לי אח

הושט לי יד בעת צרה

אני אחיך אל תשכח

היה לי חבר היה לי אח

היה לי חבר היה לי אח

הושט לי יד כשאקרא

היה לי חבר היה לי אח

הושט לי יד בעת צרה

.

אני אחיך אל תשכח

היה לי חבר היה לי אח

. .