LEORECH HAYAM

לאורך הים – קריוקי / שירה בציבור

*************************************

תגיד לי איך

לעצור את הדמעות

תגיד לי איפה

יש עולם אחר לחיות

תגיד לי למה

אין אמת רק הזיות

אז למה לנסות

ולהמשיך עכשיו לבכות

 

לאורך הים אין גלים

יש עולם שנשבר

לרסיסים על המזח

לאורך הים אין גלים

יש עולם שנשבר

לרסיסים על המזח

 

תגיד לי איך

לעצור את הדמעות

תגיד לי איפה

יש עולם אחר לחיות

כשאנשים רצים אל תופת

כמו אל ים

אני ארוץ אל תוך האש

אם יחזרו משם

 

לאורך הים אין גלים

יש עולם שנשבר

לרסיסים על המזח

לאורך הים אין גלים

יש עולם שנשבר

לרסיסים על המזח

 

תגיד לי איך

עם המוות אתה חי

מסתיר הדמעות בכל לילה

תגיד לי עד מתיי

האש שקוראת לי

לא נמצאת שם באמת

וזה שנעלם האם יחזור

או כבר מת

 

לאורך הים אין גלים

יש עולם שנשבר

לרסיסים על המזח

לאורך הים אין גלים

יש עולם שנשבר

לרסיסים על המזח

.

לאורך הים אין גלים

יש עולם שנשבר

לרסיסים על המזח

לאורך הים אין גלים

יש עולם שנשבר

לרסיסים על המזח

על המזח

על המזח

. .