משיח – קריוקי / /שירה בציבור

משיח – קריוקי / /שירה בציבור

********************************

אני מאמין אני מאמין

באמונה שלמה

בביאת המשיח

אני אני מאמין

אני מאמין אני מאמין

באמונה שלמה

בביאת המשיח

אני אני מאמין

 

משיח משיח משיח.

איי איי איי

משיח משיח משיח

איי איי איי

משיח משיח משיח

איי איי איי

משיח משיח משיח

איי איי איי

ואף על פי שיתמהמה

עם כל זה אחכה לו

אחכה לו בכל יום שיבוא

שיבוא שיבוא שיבוא

שיבוא יבוא

 

אני מאמין אני מאמין

באמונה שלמה

בביאת המשיח

אני אני מאמין

אני מאמין אני מאמין

באמונה שלמה

בביאת המשיח

אני אני מאמין

 

משיח משיח משיח

איי איי איי

משיח משיח משיח

איי איי איי

משיח משיח משיח

איי איי איי

משיח משיח משיח

איי איי איי

ואף על פי שיתמהמה

עם כל זה אחכה לו

אחכה לו בכל יום שיבוא

שיבוא שיבוא שיבוא

שיבוא יבוא אני מאמין