תפילה – קריוקי / שירה בציבור

תפילה – קריוקי / שירה בציבור

**********************************

הוא היושב לו

אֵי שם במרומים

הוא הרופא כל חולים

הוא הנותן

רוב שמחה לילדים

הוא העושה משפטים

.

הוא בשמַים והוא היחיד

הוא הגדול הנורא

הוא השומר עלינו מצַרָה

 

אלוֹהַ שמור עלינו כמו ילדים

שמור נא ואל תעזוב

תן לנו אור ושמחת נעורים

תן לנו כוח עוד ועוד

.

שמור עלינו כמו ילדים

שמור נא ואל תעזוב

תן לנו אור ושמחת נעורים

תן לנו רק לאהוב

 

מה כבר נותר לנו עוד בימים

מה כבר נותר כל היום

שמש תיקוָה והמון מבטים

.

לילה ויום של חלום

הוא בשמַים והוא היחיד

הוא הגדול הנורא

הוא השומר עלינו מצרה

 

אלוֹהַ שמור עלינו כמו ילדים

שמור נא ואל תעזוב

תן לנו אור ושמחת נעורים

.

תן לנו כוח עוד ועוד

שמור עלינו כמו ילדים

שמור נא ואל תעזוב

תן לנו אור ושמחת נעורים

תן לנו רק לאהוב

 

אלוֹהַ שמור עלינו כמו ילדים

שמור נא ואל תעזוב

.

תן לנו אור ושמחת נעורים

תן לנו כוח עוד ועוד

שמור עלינו כמו ילדים

שמור נא ואל תעזוב

תן לנו אור ושמחת נעורים

תן לנו רק לאהוב

. .